Lời bài hát được hát bởi Hồ Trung Dũng ft. Hà Linh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hồ Trung Dũng ft. Hà Linh