Lời bài hát được hát bởi Hồ Quang Hiếu FT Tuyết Vân Hà

Tiêu đề
Sáng tác bởi