Lời bài hát được hát bởi Hitomi (Hitomi Kuroishi)

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hitomi (Hitomi Kuroishi)