Lời bài hát được hát bởi Hiền Thục ft. Tăng Nhật Tuệ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Hiền Thục ft. Tăng Nhật Tuệ