Lời bài hát được hát bởi H.O.T

Tiêu đề
Sáng tác bởi

H.O.T