Lời bài hát được hát bởi Gỗ Lim

Tiêu đề
Sáng tác bởi