Lời bài hát được hát bởi Giang Trí Dân

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Giang Trí Dân