Lời bài hát được hát bởi Faye Wong

Tiêu đề
Sáng tác bởi