Lời bài hát được hát bởi 同名专辑/ Fahrenheit/ Phi Luân Hải