Lời bài hát được hát bởi Emmy Rossum

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Emmy Rossum