Lời bài hát được hát bởi Duy Uyên ft. Thái Thành ft. Sỹ Luân ft. Mắt Ngọc ft. Nicky Vu ft. Điệu Đẹp...

Tiêu đề
Sáng tác bởi