Lời bài hát được hát bởi Duy Khánh & Ngọc Lan

Tiêu đề
Sáng tác bởi