Lời bài hát được hát bởi Dương Ngọc Thái ft. Vĩnh Thuyên Kim ft. Tô Tài Năng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Dương Ngọc Thái ft. Vĩnh Thuyên Kim ft. Tô Tài Năng