Lời bài hát được hát bởi Dương Ngọc Thái ft. Sơn Hạ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Dương Ngọc Thái ft. Sơn Hạ