Lời bài hát được hát bởi Đức Hiếu ( Hiếu KuLỳ )

Tiêu đề
Sáng tác bởi