Lời bài hát được hát bởi Đông Nhi & Ông Cao Thắng

Tiêu đề
Sáng tác bởi