Lời bài hát được hát bởi Doãn Tiến

Tiêu đề
Sáng tác bởi