Lời bài hát được hát bởi Doãn Minh- Hạ Trâm

Tiêu đề
Sáng tác bởi