Lời bài hát được hát bởi Dĩnh Nhi

Tiêu đề
Sáng tác bởi