Lời bài hát được hát bởi Đình Nguyên

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Đình Nguyên