Lời bài hát được hát bởi DeePink ft. Hoàng Kê ft. Sơn Tùng M-TP

Tiêu đề
Sáng tác bởi

DeePink ft. Hoàng Kê ft. Sơn Tùng M-TP