Lời bài hát được hát bởi DBSK (Dong Bang Shin Ki)

Tiêu đề
Sáng tác bởi