Lời bài hát được hát bởi Đào Phi Dương ft. Phương Thùy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Đào Phi Dương ft. Phương Thùy