Lời bài hát được hát bởi Danielle Bradbery & Caroline Glaser

Tiêu đề
Sáng tác bởi