Lời bài hát được hát bởi Đăng Vũ ft. Ngọc Thúy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Đăng Vũ ft. Ngọc Thúy