Lời bài hát được hát bởi Đăng Quân - Lam Hồng

Tiêu đề
Sáng tác bởi