Lời bài hát được hát bởi Đặng Minh Hiền Sến

Tiêu đề
Sáng tác bởi