Lời bài hát được hát bởi Đăng Khôi - Như Ý

Tiêu đề
Sáng tác bởi