Lời bài hát được hát bởi Đan Trường ft. Hiền Thục

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Đan Trường ft. Hiền Thục