Lời bài hát được hát bởi Đàm Vĩnh Hưng - Như Ý

Tiêu đề
Sáng tác bởi