Lời bài hát được hát bởi Chu Hiểu Minh (Chu Bin)

Chu Hiểu Minh (Chu Bin)