Lời bài hát được hát bởi Chu Hiểu Minh (Chu Bin) ft. Lưu Kỳ Hương

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Chu Hiểu Minh (Chu Bin) ft. Lưu Kỳ Hương