Lời bài hát được hát bởi Chihiro Onitsuka

Chihiro Onitsuka