Lời bài hát được hát bởi Chi Pu

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Chi Pu