Lời bài hát được hát bởi Châu Việt Cường ft. Helen Trần

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Châu Việt Cường ft. Helen Trần