Lời bài hát được hát bởi Châu Truyền Hùng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Châu Truyền Hùng