Lời bài hát được hát bởi Cao Thái Sơn - Lương Bích Hữu

Tiêu đề
Sáng tác bởi