Lời bài hát được hát bởi Cao Mỹ Kim ft. Hà Thái Hoàng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Cao Mỹ Kim ft. Hà Thái Hoàng