Lời bài hát được hát bởi Cao Mỹ Kim ft. Bùi Anh Tuấn

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Cao Mỹ Kim ft. Bùi Anh Tuấn