Lời bài hát được hát bởi Cảnh Hàn - Cẩm Ly

Tiêu đề
Sáng tác bởi