Lời bài hát được hát bởi Cẩm Ly - Vân Quang long

Tiêu đề
Sáng tác bởi