Lời bài hát được hát bởi Cẩm Ly SC Vân Quang Long

Tiêu đề
Sáng tác bởi