Lời bài hát được hát bởi Bùi Anh Tuấn ft. Tiêu Châu Như Quỳnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bùi Anh Tuấn ft. Tiêu Châu Như Quỳnh