Lời bài hát được hát bởi Bill Withers

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bill Withers