Lời bài hát được hát bởi Bảo Thy ft. Vương Khang

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bảo Thy ft. Vương Khang