Lời bài hát được hát bởi Bảo Hưng ft. Vũ Trâm Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bảo Hưng ft. Vũ Trâm Anh