Lời bài hát được hát bởi Băng Tâm ft. Đặng Thế Luân

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Băng Tâm ft. Đặng Thế Luân