Lời bài hát được hát bởi Bằng Kiều ft. Trần Thu Hà ft. Nhật Trung

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bằng Kiều ft. Trần Thu Hà ft. Nhật Trung