Lời bài hát được hát bởi Bằng Cường ft. Trinh Nguyễn

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Bằng Cường ft. Trinh Nguyễn