Lời bài hát được hát bởi Asako Toki

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Asako Toki